International wine &
spirit competition

Kinmen Kaoliang Liquor Inc.

Kinmen Kaoliang Liquor Inc.

ContactVivi Chen

StreetNo. 1

CityKinmen County

CountryTaiwan

Winning Entries

38% Kinmen Kaoliang Liquor

Silver Outstanding 2018 in Kaoliang Liquor (Baijiu) - Taiwan - 38-46%

Entered ByKinmen Kaoliang Liquor Inc.

Producer Name Kinmen Kaoliang Liquor Inc.

Country of origin Taiwan

Tasting Category Kaoliang Liquor (Baijiu) - Taiwan - 38-46%

Battle Spirit Black Dragon Kinmen Kaoliang Liquor

Silver Outstanding 2018 in Kaoliang Liquor (Baijiu) - Taiwan - 38-46%

Entered ByKinmen Kaoliang Liquor Inc.

Producer Name Kinmen Kaoliang Liquor Inc.

Country of origin Taiwan

Tasting Category Kaoliang Liquor (Baijiu) - Taiwan - 38-46%

Superior Kinmen Kaoliang Liquor

Silver Outstanding 2018 in Kaoliang Liquor (Baijiu) - Taiwan - 50-58%

Entered ByKinmen Kaoliang Liquor Inc.

Producer Name Kinmen Kaoliang Liquor Inc.

Country of origin Taiwan

Tasting Category Kaoliang Liquor (Baijiu) - Taiwan - 50-58%

Original Distilled No. 21 Kinmen Kaoliang Liquor

Silver 2018 in Kaoliang Liquor (Baijiu) - Taiwan - 50-58%

Entered ByKinmen Kaoliang Liquor Inc.

Producer Name Kinmen Kaoliang Liquor Inc.

Country of origin Taiwan

Tasting Category Kaoliang Liquor (Baijiu) - Taiwan - 50-58%

Aged Ta-Chu Liquor

Gold 2018 in Baijiu - Taiwan - 59-66%

Entered ByKinmen Kaoliang Liquor Inc.

Producer Name Kinmen Kaoliang Liquor Inc.

Country of origin Taiwan

Tasting Category Baijiu - Taiwan - 59-66%

Aged 12 Years Kinmen Kaoliang Liquor

Silver Outstanding 2018 in Kaoliang Liquor (Baijiu) - Taiwan - 3-12 YO - 52-59%

Entered ByKinmen Kaoliang Liquor Inc.

Producer Name Kinmen Kaoliang Liquor Inc.

Country of origin Taiwan

Tasting Category Kaoliang Liquor (Baijiu) - Taiwan - 3-12 YO - 52-59%

Aged 8 Years Kinmen Kaoliang Liquor

Gold 2018 in Kaoliang Liquor (Baijiu) - Taiwan - 3-12 YO - 52-59%

Entered ByKinmen Kaoliang Liquor Inc.

Producer Name Kinmen Kaoliang Liquor Inc.

Country of origin Taiwan

Tasting Category Kaoliang Liquor (Baijiu) - Taiwan - 3-12 YO - 52-59%

58% Kinmen Kaoliang Liquor

Silver 2018 in Kaoliang Liquor (Baijiu) - Taiwan - 50-58%

Entered ByKinmen Kaoliang Liquor Inc.

Producer Name Kinmen Kaoliang Liquor Inc.

Country of origin Taiwan

Tasting Category Kaoliang Liquor (Baijiu) - Taiwan - 50-58%

Baoyue Spring Kinmen Kaoliang Liquor

Silver 2018 in Kaoliang Liquor (Baijiu) - Taiwan - 38-46%

Entered ByKinmen Kaoliang Liquor Inc.

Producer Name Kinmen Kaoliang Liquor Inc.

Country of origin Taiwan

Tasting Category Kaoliang Liquor (Baijiu) - Taiwan - 38-46%

Premium Kaoliang Liquor

Silver 2018 in Kaoliang Liquor (Baijiu) - Taiwan - 50-58%

Entered ByKinmen Kaoliang Liquor Inc.

Producer Name Kinmen Kaoliang Liquor Inc.

Country of origin Taiwan

Tasting Category Kaoliang Liquor (Baijiu) - Taiwan - 50-58%